DELTA-CAD

  1. pl
  2. en
  1. pl
  2. en

USŁUGI DODATKOWE

Projektowanie produktu

Dostarczaj innowacyjne projekty nowych produktów i buduj złożone elementy bez dodatkowych ograniczeń dzięki kompleksowym rozwiązaniom projektowym i drukowaniu 3D.

Drukowanie 3D pozwala na wytwarzanie obiektów o skomplikowanych wewnętrznych kształtach. Ponadto znacząco zmniejsza koszty.

Prototypowanie

Przekształcenie projektu w precyzyjny prototyp nigdy nie było tańsze ani szybsze. Cyfrowe prototypowanie 3D oferuje usprawnione przepływy pracy w celu przyspieszenia realizacji projektów.

Możemy wydrukować skomplikowany model w ciągu jednego dnia. Zwykle spędzasz wiele tygodni, aby osiągnąć te same wyniki. To ogromny przełom w szybkim prototypowaniu.

Deliver innovative new product designs and build complex parts easily and without limitations with 3D Systems end-to-end design, 3D printing and manufacturing solutions.

3D printing reduces waste and allows engineers manufacture objects with complex internal geometries that would be otherwise very difficult or expensive to achieve.

Transforming a design into a precision prototype has never been faster or more affordable. 3D Systems’ digital prototyping solutions offer streamlined workflows to accelerate your projects.

We can print one complex model in a day and have the result back from the foundry the next day. This is a huge breakthrough for rapid prototyping, You’d normally spend lots of many and many weeks to achieve the same results. With this 3D printer you are cutting down costs and also your lead time.

With the broadest scope of 3D printing technologies we offer you a perfect combination of 3D printing process, material and application expertise to integrate the right solution into your specific workflow. Benefit from cutting time and expense in your development and production processes.

Deliver positive business change with 3D Systems' end-to-end solutions. Streamline and revolutionize traditional processes through the integration of solutions for manufacturing, design, engineering, inspection and more.

Solutions For Prototyping To Production,
In Plastics

Product Design

Prototyping

Rozwiązania prototypowania do produkcji w tworzywach sztucznych

Zapewnij pozytywne zmiany biznesowe dzięki kompleksowym rozwiązaniom 3D. Dzięki najszerszemu zakresowi technologii oferujemy idealne połączenie procesu drukowania 3D, wiedzy o materiałach i projektowaniu, aby dopasować właściwe rozwiązanie do konkretnego przepływu pracy.

Usprawnij tradycyjne procesy poprzez integrację rozwiązań w zakresie produkcji, inżynierii, projektowania, kontroli i innych. Skorzystaj z oszczędności czasu i kosztów w procesach produkcyjnych.

  powrót 
do góry

Skanowanie 3D

Wykorzystaj skanowanie 3D do precyzyjnej kontroli jakości produktów i kontroli geometrycznej obiektu. Technologia skanowania 3D umożliwia szybki i szczegółowy pomiar całej powierzchni detalu.

Możemy łatwo porównać zmierzony element z modelem CAD lub odtworzyć brakującą dokumentację techniczną w ramach inżynierii odwrotnej.

INFO@DELTA-CAD.COM

+48 13 440 92 15

SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI

DELTA-CAD SP. Z O.O. © 2018

SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI

DELTA-CAD SP. Z O.O. © 2018